CLOSE
-4%
-3%
-4%
56,000 54,000
-2%
52,000 51,000
-1%
-5%
-6%
-12%
-6%
-6%
-12%
-6%
-5%
-4%
-4%
56,000 54,000
-2%
52,000 51,000

Giấy bìa – giấy note

Bìa đóng sổ Giấy note phân trang Bìa mica

-16%
25,000 21,000
-25%
-20%
-10%
20,000 18,000
-10%
-20%